Meer weten? Bel ons op 033 422 99 60
Talentmanagement: Hoe win je het vrouwelijk talent voor de organisatie?

Talentmanagement: Hoe win je het vrouwelijk talent voor de organisatie?

De concurrentie voor vrouwelijk talent neemt toe. Recent internationaal onderzoek van PwC toont aan dat bijna 80% van de organisaties actief strijdt voor het aantrekken en vasthouden van talentvolle vrouwen. Met name in de van oorsprong ‘mannelijke’ sectoren, bijvoorbeeld Fintech of in de bouw, is dit een belangrijk thema op de HR agenda. Maar wat beweegt vrouwen nu precies om te solliciteren bij een organisatie?

Nog steeds verschillen

Eén op de vijf vrouwen merkt nog steeds dat mannen in sollicitatieprocedures een voorkeursbehandeling genieten. Bovendien ervaart één op de twee vrouwen een verschil in salaris met haar mannelijke collega op een vergelijkbare positie.

Een goed werkend diversiteits- en inclusiviteitsbeleid behelst dus meer dan alleen een extern gerichte aanpak. Interne maatregelen binnen selectieprocedures en salarishuizen zijn minstens zo belangrijk, om bestaande verschillen te herstellen en in de toekomst te voorkomen.

Wat vinden vrouwen belangrijk?

Het gedachtegoed dat het bieden van doorgroeimogelijkheden bepalend is voor de werkgeverskeuze van mannen, en een goede werk-privé balans voor vrouwen, is tamelijk ouderwets gebleken. Uit het onderzoek blijkt dat de top drie belangrijkste criteria voor vrouwen om bij een organisatie te solliciteren zijn; (1) doorgroeimogelijkheden in de organisatie, (2) een marktconform salaris en (3) een goede balans in de werkcultuur.

Vrouwelijke rolmodellen

Niet alleen het uitdenken en formuleren van een goed diversiteits- en inclusiviteitsbeleid is voor vrouwen belangrijk. Er wordt wel degelijk gekeken naar geboekte resultaten. Zo kijkt meer dan 60% naar het aandeel vrouwen op hogere en topposities in de organisatie. Voor 67% is de aanwezigheid van een vrouwelijk rolmodel in de organisatie doorslaggevend in hun werkgeverskeuze.

Bron: PwC

Plan een adviesgesprek in