Meer weten? Bel ons op 033 422 99 60
Van projectmanager naar een directiefunctie

Van projectmanager naar een directiefunctie

KWA bedrijfsadviseurs is een milieuadviesbureau voor het bedrijfsleven. Vanaf 1 januari 2017 draagt de huidige directeur zijn functie over aan André Lokhorst. André, momenteel nog projectmanager, wordt daarmee directeur en bestuurder van het adviesbureau met circa 60 gedreven professionals.

Als directeur-intern krijgt André de velden HRM, financiën, strategie- en kennismanagement en huisvesting/facilitair onder zijn hoede. De directeur-extern is verantwoordelijk voor de commerciële aspecten, marketing en ICT. “Naast de directietaken, zal ik in een aantal projecten ook inhoudelijk als projectmanager actief blijven. Dit is een bewuste strategie van het bedrijf. Op deze manier kan ik goed ‘feeling’ houden met het werkveld.”

Een erg mooie stap in je carrière! Waarom wilde je deze overstap graag maken?

Die vraag heb ik mezelf ook gesteld. Voordat ik instemde, wilde ik voor mezelf duidelijk krijgen óf ik de rol van algemeen directeur bij KWA voldoende ambieer en kan invullen, of dat een andere leidinggevende rol mij beter past. Het antwoord bleek dus positief, maar ik wilde mezelf nog wel inhoudelijk verder verdiepen en bekwamen in mijn toekomstige rol.

Je hebt er vervolgens voor gekozen om de opleiding Toegepaste Bedrijfskunde bij IBO Business School te volgen. Wat zocht je precies?

Ik heb Milieutechnologie gestudeerd op de Landbouwuniversiteit Wageningen en ben vanuit de inhoud steeds verder doorgegroeid op mijn werkterrein. Als projectmanager ben ik inhoudelijk wel al met verschillende bedrijfskundige aspecten in aanraking gekomen. Maar een algemeen kader van bedrijfskunde ontbrak nog. Ik zocht met name verdieping op vlakken als HRM, ICT en marketing.

Welke bedrijfskundige thema’s spelen er binnen KWA?

ICT bijvoorbeeld. Als bedrijf maken we meer en meer gebruik van ICT. Tot nu toe ontwikkelen we dit zelf, maar we hebben geen echte ontwikkelaars in dienst. Wanneer is investeren in ICT zinvol en hoe doe je dat dan binnen onze organisatie?

Ook risicomanagement is een regelmatig terugkerend item in onze bedrijfsvoering en daar zie ik een rol voor mij weggelegd.

Heb je in de opleiding gevonden wat je zocht?

Ja, zeker. Ik heb in het afgelopen jaar een heel goed bedrijfskundig fundament gekregen. Zowel een inhoudelijke verdieping op verschillende facetten, als een totaaloverzicht. Daarmee heb ik meer zicht gekregen op mijn toekomstige directeursrol binnen een organisatie als KWA. Ik ben daardoor eigenlijk alleen maar sterker achter mijn keuze gaan staan.

En hoe was dat? Weer terug in de schoolbanken?

Aan het begin was het voor mij wel even wennen. Het ritme van huiswerk en tentamens maken, moest ik weer even oppakken. Maar zowel privé als vanuit KWA ben ik positief gestimuleerd om de opleiding te gaan doen en ook tijdens de opleiding heb ik de nodige support en aanmoediging ontvangen. Dit is wel een belangrijke randvoorwaarde, want het vraagt de nodige tijdsinvestering.

Dus toch een beetje koudwatervrees?

Ja, maar dat was van korte duur. Ik herinner mij de eerste vakken nog goed, strategie & beleid en management & organisatie. Hierin werd al snel het hele bedrijfskundige veld enthousiast en goed neergezet. We zaten direct in de materie.

Hoe pas je de theorie die je hebt geleerd in de opleiding nu toe in de praktijk?

De praktijk is altijd weerbarstiger dan de mooie theorie in de boeken. Maar praktijkvoorbeelden en de verschillende werkvormen binnen de opleiding, zorgen ervoor dat je dat verschil tussen theorie en praktijk ook echt ervaart. Je kunt het dan beter plaatsen. Bijvoorbeeld bij het schrijven van papers. Je wordt hierin uitgedaagd om de stof toe te passen op je eigen bedrijf.

Wat heb je geleerd van je medestudenten?

Het groepsproces is intensief, maar ook leerzaam en waardevol. Dit geldt in het bijzonder tijdens de bedrijfskundige analyseopdracht. Je gaat heel intensief met elkaar aan de slag. We hadden een gedreven groep waarmee we enerzijds elkaar stimuleerden om het beste boven te halen, maar het daarnaast ook heel gezellig met elkaar hadden.

Waar zou je in de toekomst je kennis en vaardigheden nog verder willen aanscherpen?

Het komende jaar ga ik mij nog verder verdiepen in de bedrijfskunde. IBO is voor mij namelijk nog niet klaar. Na de Toegepaste Bedrijfskunde ben ik direct doorgegaan met de opleiding Executive MBA.

Plan een adviesgesprek in