Meer weten? Bel ons op 033 422 99 60
Qualified Business Administration

Qualified Business Administration

De opleiding tot Qualified Bedrijfskundige

De opleiding tot Qualified Bedrijfskundige

Bedrijfskunde anno 2021 vraagt om een andere professional

  • Bedrijfskundige kennis toe passen in complexe en veranderende situaties.
  • Integraal en objectief naar een vraagstuk kijken, de juiste vragen stellen en een onderbouwd oordeel vellen.
  • De belangen van stakeholders identificeren en kunnen manoeuvreren in het politieke speelveld.

De wereld verandert sneller dan ooit tevoren. Markten bewegen heftiger dan ooit, digitale innovaties zetten verdienmodellen op hun kop en om duurzaamheid en maatschappelijke betrokkenheid kan geen enkele organisatie meer heen. Disruptieve nieuwkomers veranderen de vertrouwde speelvelden radicaal.

Deze nieuwe werkelijkheid vraagt om een integrale bedrijfskundige blik, nieuwe inzichten, up-to-date kennis en een lerende houding. En om professionals met een sterke eigen drive en flexibiliteit zonder in te leveren op de kwaliteit van hun output. Professionals met een natuurlijk leiderschap. Proactief denken en doen in één.

Hoe doe je dat? Hoe anticipeer je op de razendsnel veranderende werkelijkheid? Kijk je toe, of maak je onderdeel uit van deze verandering? De (post hbo) bedrijfskunde opleiding Qualified Business Administration geeft jou de kennis en vaardigheden om organisaties succesvol te laten zijn en te blijven in deze nieuwe wereld.

Eerder starten?
De eerstvolgende startdatum van deze opleiding is nog niet bekend. De Leergang Bedrijfskunde van onze partner TSM Business School start op 8 maart 2022. Meer informatie vind je hier.

Over de opleiding

De continu bewegende 
wereld vraagt om een andere professional.

Tijdens deze post hbo opleiding bedrijfskunde ontwikkel je de skills en tools om je functie toekomstbestendig uit te oefenen, om een gewaardeerd businesspartner te zijn.

Je leert je vak, je organisatie, de wereld én jezelf te bekijken met een frisse professionele blik. Je leert bedrijfskundige kennis integraal toe te passen in complexe en continu veranderende situaties. Je ontwikkelt een stevige professionele basis waardoor je transformeert van een professional met verstand van zaken naar een professional met autoriteit, impact en een heldere visie.

In het kort

Uniek aan deze opleiding.

  • Onze visie op leren en de vertaling daarvan in het programma garanderen een optimale verbinding tussen theorie, vaardigheden en persoonlijke ontwikkeling.
  • In de Real Life Bedrijfskundige Opdracht ‒ die als rode draad door de opleiding loopt ‒ wordt een door de studenten zelf aangedragen actueel vraagstuk bedrijfskundig geanalyseerd en beantwoord.
  • Theorie en praktijk gaan hand in hand: je leert de opgedane theorie direct toe te passen in de praktijk.

  • We dagen je door middel van een Persoonlijk Ontwikkelingstraject uit ambitieuze doelen te stellen, kritisch naar jezelf te kijken en je open te stellen voor feedback en feedforward.

  • Je krijgt een Persoonlijk Ontwikkelbudget dat je vrij kunt besteden aan bijvoorbeeld loopbaancoaching, strategisch bedrijfsadvies of inhoudelijke verdieping.


In het kort

Alle facts over de QBA

Doelgroep

Voor wie is de QBA?

Professionals en/of managers uit verschillende branches, met minimaal hbo-werk- en -denkniveau, meer dan 5 jaar (relevante) werkervaring en een gedegen basiskennis bedrijfskunde.

De eenjarige post hbo opleiding Qualified Business Administration (QBA) is er voor de professional die deel wil zijn van deze veranderende wereld. Sterker nog, zij zijn degenen die deze veranderingen begrijpen en ze kunnen aanjagen, en organisaties gaan helpen om aangesloten te blijven bij deze realtime transitie. Zij gaan organisaties helpen om succesvol te zijn en te blijven. Zij zijn de eigen-wijze professionals die de theorie van hun vakgebied kennen en er interdisciplinair mee omgaan. Daardoor kunnen zij als geen ander informatie verwerken en er een eigen oordeel over vormen.

De Qualified Professionals kennen zichzelf en zijn in staat om hun zelflerend vermogen aan te spreken en te managen. Zij werken moeiteloos samen met anderen en stimuleren hen om samen de best mogelijke prestaties te leveren. Omdat hun professionele en persoonlijke basis stevig is laten zij zich bij tegenslag niet uit het veld slaan.

Kortom: Qualified Professionals creëren de optimale verbinding tussen de bedrijfskundige theorie, vaardigheden en persoonlijke ontwikkeling. Met deze opleiding bedrijfskunde word je een Qualified Professional in bedrijfskunde.

Het lesprogramma

Wat kun je verwachten?

Het programma bestaat in totaal uit 5 modules, te weten:

Module 1:
Persoonlijk en inspirerend leiderschap

Module 2:
De veranderende wereld

Module 3:
De interne organisatie

Module 4:
Innovatie en integratie

Module 5:
Contemplatie en inspiratie

Plan een adviesgesprek in