Meer weten? Bel met Karen op 033 422 99 60
Executive MBA

Executive MBA

Groei door van ervaren manager naar leider

Groei door van ervaren manager naar leider

Voor als je wil groeien van de dingen juist doen naar het doen van de juiste dingen.

  • Groei door van manager naar een gedreven, authentiek leider.
  • Reflecteren is een tweede natuur geworden en ben je in staat je stevige professionele identiteit te blijven ontwikkelen.
  • Je bent in staat te anticiperen op interne én externe ontwikkelingen en je koers te verleggen wanneer de context daar om vraagt.
  • Je kunt een kansrijke strategie formuleren en ervoor zorgen dat deze deugdelijk wordt geïmplementeerd en geborgd in je organisatie.

Ben je een ervaren manager en wil je doorgroeien naar leider of bestuurder? Dan kies je voor de Executive MBA opleiding. Dit is de enige opleiding waarbij de theorie écht wordt verbonden aan jouw praktijk. Naast inhoudelijke vakken en de toepassing van de theorie in een Real Life opdracht, besteden we expliciet aandacht aan moderatie naar jouw persoonlijke context. Door de uitgelezen onderdelen van het curriculum ben je in staat om binnen een korte tijd je eigen beoogde groei te realiseren. Professioneel én als persoon.

Open en eerlijke reflectie op jouw functioneren, teamwork en kennis van de laatste bedrijfskundige ontwikkelingen spelen in deze opleiding een belangrijke rol. Dit gecombineerd en in interactie met de rijke achtergrond van de andere deelnemers en de inzet van de beste docenten, maakt dat deze MBA uniek is in haar soort.

Over de opleiding

Hoe authentiek wil je worden?

Vertrekpunt van de opleiding is hetgeen jij wilt bereiken. Professioneel maar ook persoonlijk. Aan welk vraagstuk wil jij werken? Deelnemers kiezen voor de Executive MBA bij IBO Qualified Business School omdat wij met onze eigen wijze aanpak zorgen voor een stroomversnelling in je persoonlijke en professionele ontwikkeling. Onze methode zorgt ervoor dat de opleiding optimaal is geïntegreerd in je dagelijkse leven; opdrachten zijn direct toepasbaar in je werkomgeving. Dus geen fictieve casuïstiek, maar echte vraagstukken bij echte organisaties. Echte mensen met echte doelstellingen. Met echte groei als gevolg.

De verbinding met de praktijk staat centraal. In elke module tref je de beste docenten op hun vakgebied die je enerzijds uitdagen en anderzijds helpen de theorie toe te passen. Door de interdisciplinaire benadering leer je anders te kijken naar belangrijke business issues uit jouw praktijk en die van je mededeelnemers. Het gaat bij ons echter niet alleen om de toepassing van de theorie in de praktijk maar ook om de wijze waarop jíj daarmee omgaat. Je analyserend vermogen wordt vergroot en je verstevigt een eigen oordeel- en visievorming. Je ontwikkelt jezelf tot een zelfbewuste, authentieke leider met een eigen wijze kijk op zaken en samenwerken.

In het kort

Uniek aan deze opleiding.

  • Je versterkt eigen talenten en leert deze en die van anderen succesvol aan te wenden.
  • De EMBA is optimaal toegesneden op jou. Door moderatie naar de persoonlijke context helpen we je om de inhoud te vertalen naar jouw persoonlijke praktijk waardoor een hoge mate van realisme en maatwerk ontstaat.
  • Dat maatwerk herken je ook in het Persoonlijk Ontwikkelbudget dat je van ons krijgt en dat je naar eigen behoefte kunt besteden aan bijvoorbeeld inhoudelijke verdieping of ondersteuning.
  • Om letterlijk je grenzen te verleggen wordt een deel van de module Leiderschap door Ashridge Business School, een gerenommeerde Business School in Londen, verzorgd.
  • In de Real Life opdracht - die als rode draad door de opleiding loopt, wordt een door de deelnemers zelf aangedragen business idee uitgewerkt zodanig dat het idee daadwerkelijk kan worden uitgevoerd.

In het kort

Alle facts over de Executive MBA

Doelgroep

Voor wie is de Executive MBA?

Senior managers met meerdere jaren werkervaring in functies op tactisch of strategisch niveau, met minimaal wo werk- en denkniveau en een gedegen basiskennis bedrijfskunde. In deze opleiding leer je van professionals met zeer diverse achtergronden uit diverse branches, bijvoorbeeld MT-leden, DGA’s, algemeen managers, lijnmanagers.

De Executive MBA opleiding is er voor de ervaren manager die door wil groeien naar leider of bestuurder en deel wil zijn van de veranderende wereld. Sterker nog, zij zijn degenen die deze veranderingen begrijpen en ze kunnen aanjagen, en organisaties gaan helpen om aangesloten te blijven bij deze realtime transitie. Zij gaan organisaties helpen om succesvol te zijn en te blijven. Zij zijn de eigen-wijze professionals die de theorie van hun vakgebied kennen en er interdisciplinair mee omgaan. Daardoor kunnen zij als geen ander informatie verwerken, er een eigen oordeel over vormen en wanneer nodig de leiding nemen.

Het lesprogramma

Wat kun je verwachten?

Het programma bestaat uit een een Real Life opdracht, de Moderatie naar de persoonlijke context en 5 modules, te weten:

Module 1: Kick off

Module 2: Leiderschap

Module 3: Waardecreatie, positionering en identificatie

Module 4: Innovatie en vernieuwing

Module 5: De interne organisatie

Real life opdracht
Vanaf het begin van het programma werk je samen in een groep aan een real life opdracht die jullie zelf aandragen. De opdracht leidt tot een uitgewerkt business idee dat ook daadwerkelijk uitgevoerd kan worden.

Moderatie naar je persoonlijke context
Tijdens de opleiding dagen we je uit te transformeren van manager naar leider en bestuurder. We vragen je om ambitieuze doelen te stellen, kritisch naar jezelf te kijken en je open te stellen voor feedback en feed forward van docenten, begeleiders en mededeelnemers. Op verschillende momenten tijdens de opleiding word je geholpen om de inhoud, die in de modules aan de orde komt, te vertalen naar je persoonlijke context. Onder die persoonlijke context verstaan we natuurlijk je werkpraktijk maar ook jouw persoonlijke omgeving. Je wordt hierbij individueel ondersteund door een moderator.

Accreditatie

IBO Qualified Business School heeft er bewust voor gekozen geen NVAO-accreditering aan te vragen voor haar opleidingen. Het Executive MBA curriculum van IBO is namelijk ontwikkeld voor toepasbaarheid in de praktijk. Omdat de wereld snel verandert en wij daarmee ook ons curriculum elke keer aanscherpen, kiest IBO voor een eigen kwaliteitszorgsysteem en niet voor de gestandaardiseerde NVAO-accreditatie. Dat houdt IBO wendbaar. Wij geloven namelijk, gelet op de specifieke doelgroep waar IBO zich op richt, met minder contacturen eenzelfde uitstroomniveau te bereiken. Dit betekent dus ook: minder kosten, minder verplichte kost én minder overbodige examinering. Uiteindelijk gaat het volgens ons namelijk om kritisch leren denken, creativiteit en leren door te doen.

Plan een adviesgesprek in