Meer weten? Bel ons op 033 422 99 60
Onze geschiedenis

Meer over ons

Een rijke geschiedenis

IBO Qualified Business School is in 1975 ontstaan toen Gert Pieter Boogaard en Leonardus Antonius de Vries op 29 januari in Den Haag het Instituut voor Bedrijfskundige Opleidingen (IBO) B.V. oprichtten.

Uit gesprekken met mensen van het eerste uur is duidelijk geworden dat de organisatie is opgezet omdat er destijds in Nederland geen business school was voor hoogopgeleide, ervaren managers die integraal bedrijfskundige kennis wilden opdoen. Universiteiten, hogescholen en particuliere opleidingsinstituten hielden zich in die tijd niet bezig met dit type onderwijs. Vandaar dat een aantal HR-directeuren de koppen bij elkaar heeft gestoken en IBO heeft opgericht. Een instituut voor bedrijfskunde dat op dat moment zijn tijd ver vooruit was, was geboren.

De Hoofdopleiding Bedrijfskunde (HBK)

In 1976 startte de eerste editie van de Hoofdopleiding Bedrijfskunde (HBK). De deelnemers waren afkomstig uit het midden- en hoger management en hadden de nodige werkervaring. Vooral het toepassen van de theorie in de praktijk is de leidraad geweest in deze opleiding. De HBK werd een enorm succes en het oorspronkelijke gedachtegoed is in feite nog steeds het fundament van IBO.

De behoefte aan een MBA opleiding

Een aantal jaren later ontstond de behoefte om een MBA in te richten. IBO startte met het Executive MBA programma, dat op dezelfde leest was geschoeid als de HBK. Deze MBA werd destijds door de Intermediair uitgeroepen tot het beste MBA programma van Nederland. Met het succes van het Executive MBA programma werd nog een MBA programma, speciaal voor ondernemers, opgericht: de Entrepreneurial MBA.

Qualified opleidingen

In 2018 zijn de opleidingen van IBO Qualified Business School aangepast naar een nieuwe vorm en conform de laatste ontwikkelingen in de markt. Al deze opleidingen zijn ontwikkeld vanuit het Qualified Concept (ook wel Q-concept) waarbij we onze kijk op de Qualified Professional als uitgangspunt nemen.

Het Qualified Concept sluit aan bij de vraag die organisaties hebben en bij de behoeften van de professional. De opleidingen zijn zodanig ingericht dat je enerzijds de benodigde vaardigheden opdoet en verder ontwikkelt, en anderzijds je persoonlijke ontwikkeldoelen kunt stellen en behalen. Afgestudeerden worden ingeschreven in het IBO Qualified Business School Q-register en mogen de titel Qualified Professional (Q) voeren.

Plan een adviesgesprek in