Meer weten? Bel ons op 033 422 99 60
Onderwijs- en examenreglement

Onderwijs- en examenreglement

IBO Business School waarborgt de kwaliteit onder andere door het vastleggen van de reglementen van een opleiding in een Onderwijs- en examenreglement (OER). Het OER bevat de juiste en heldere informatie over de opleiding en geldt voor alle deelnemers aan de opleiding, zowel aan de open programma’s als aan de in company varianten. In het OER worden de rechten en plichten van alle deelnemers aan opleidingen van IBO Business School ten aanzien van onderwijs en (her)examens geregeld.

Naast het OER is voor elke opleiding een Studiegids beschikbaar waarin de specifieke reglementen en de inhoud voor de betreffende opleiding zijn beschreven. Het OER en een Studiegids horen bij elkaar en zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het OER is vastgesteld door de directie van IBO Business School en besproken met de Examencommissie.

Het OER wordt jaarlijks in september opnieuw vastgesteld en vervangt daarmee voorgaande versies, die daardoor hun geldigheid verliezen. Indien IBO Business School het nodig acht om oude regels te handhaven wordt een overgangsregeling opgenomen in het OER met vermelding van voor wie de oude regels nog gelden en tot welke datum deze oude regels nog geldig zijn. Het OER van een bepaald studiejaar geldt voor alle deelnemers die in dat studiejaar zijn ingeschreven.

Bekijk hier het onderwijs- en examenreglement.

Plan een adviesgesprek in