Meer weten? Bel ons op 033 422 99 60
In gesprek met Mia Schaafsma

In gesprek met Mia Schaafsma

“Blijf ik voor altijd in dit vakgebied? Ga ik me specialiseren, of juist mijn kennis verbreden? Moet ik misschien meer de bedrijfskundige kant op?” Dit waren vragen die Mia Schaafsma zichzelf een aantal jaren geleden stelde. Mia was toen werkzaam bij Elkien, een Friese woningcorporatie. Tegenwoordig is zij directeur van Platform GEEF, een organisatie in Leeuwarden die partijen samenbrengt en innovaties aanjaagt, waardoor mensen met een beperking langer zelfstandig in hun eigen woning kunnen blijven. Mia vertelt wat haar studie aan de IBO Qualified Business School haar heeft gebracht en hoe zij haar kennis meeneemt in haar huidige werk.

In gesprek met Mia Schaafsma, directeur Platform GEEF

Alumna MBA opleiding

“Bij Elkien kreeg ik de mogelijkheid een bedrijfskundige vervolgopleiding te doen. Na mijn studie Communicatiewetenschappen had ik eigenlijk nooit meer gestudeerd. Ik zag al voor me dat ik me door dikke Engelstalige boeken moest worstelen of lange teksten moest analyseren. Dus stelde ik mezelf de vraag: hoe kan ik het zo comfortabel mogelijk maken? Dat betekende voor mij dat ik een studie wilde die masterwaardig is, maar die ook met de voeten in de klei staat. Het moest dicht bij de praktijk staan. En zo kwam ik terecht bij IBO Qualified Business School. De opleiding sprak mij aan omdat het, naast de praktijkgerichtheid, ging over ondernemerschap en creativiteit. Het creëren van commerciële kansen, maatschappelijke impact en een duurzaam effect.”

“Daar waar schaarste is, moet je innoveren”

“Daar waar schaarste is, moet je innoveren”

Een betekenisvolle studie

De studie was net zo praktisch als Mia verwachtte. “Dat heeft me heel veel energie gegeven. Ik zag wat ik leerde direct terug in de dagelijkse praktijk. Dan wordt studeren ineens heel erg leuk en ga je geïnspireerd op je werk aan de slag.” Verschillende onderdelen uit de studie zijn voor haar zeer waardevol geweest. “Het vak Economie heeft mij een goede context gegeven over de manier waarop bedrijven werken. Hoe dat macro-economische principe van het creëren van winst werkt. En het vak Strategievorming sloot daar goed bij aan. Ik heb geleerd beter te kijken naar de omgeving en zo te bepalen wat de koers is die een organisatie moet varen. Maar ook een specifieker vak zoals Financiën was erg interessant. Ik was nog onvoldoende financieel onderlegd, maar ben nu goed in staat om de winst-en-verliesrekening van organisaties te beoordelen en de financiële taal beter te begrijpen.” Wat Mia uiteindelijk het meest heeft geïnspireerd is het vak Duurzaam Ondernemen. “Ik vind kennis over duurzaam ondernemen interessant en belangrijk. Het zaadje daarvoor is echt in mijn jeugd geplant. Ik kom uit een gezin dat bezig was zorgvuldig met dingen om te gaan, zonder daar extreem in te zijn.” Al met al is ze zeer te spreken over de opleiding. “Vooral over die link met de praktijkwereld ben ik erg enthousiast. Bij IBO Qualified Business School hoef je niet bang te zijn dat je verdrinkt in theorie. Maar je moet er wel voldoende tijd in willen steken. Om eruit te halen wat erin zit, moet je er echt voor gaan.”

Goede basis

Gedurende haar opleiding kreeg Mia bij Elkien de verantwoordelijkheid over de afdeling Strategie & Omgeving. “Aan die afdeling heb ik leidinggegeven tijdens mijn studie. In juni 2017 rondde ik mijn opleiding af en in januari 2018 begon ik als directeur bij Platform GEEF; een netwerkorganisatie waarin zestien organisaties actief zijn, waaronder Elkien. Het beleid van de overheid is erop gericht dat mensen zolang mogelijk zelfredzaam blijven en dat het inzetten van zorgprofessionals heel gericht gebeurt. Mensen moeten langer thuis kunnen blijven wonen en sociaal actief blijven. Wij zoeken naar de digitale mogelijkheden en sociale innovatie op dat gebied. Hoe kun je in de buurt zorgen dat er oog is voor mensen die een beperking hebben, zodat ze niet vereenzamen? Ik werk het grootste deel van de week bij Platform GEEF en ben daarnaast nog actief bij projecten van Elkien. Als ik kijk naar hoe ik me heb voorbereid op deze nieuwe rol als directeur, heb ik veel gehad aan mijn opleiding. Ik ben nu veel breder onderlegd. Dat heeft het voor mij makkelijker gemaakt om vanuit een managersrol in een directeursrol te stappen; om echt de eindverantwoordelijke te zijn. De opleiding bij IBO Qualified Business School heeft daar een goede basis voor gelegd.”

“Wanneer stopt het ‘meer’ en ‘ten koste van’?”

“Wanneer stopt het ‘meer’ en ‘ten koste van’?”

Maximaliseren van maatschappelijk nut

Sociaal ondernemen weegt zwaar in Mia’s carrière. “Je mag winst maken; je moet uiteraard zorgdragen voor financiële continuïteit. Maar je moet je ogen niet sluiten voor de maatschappelijke impact die je kunt maken. Het lastige is: maatschappelijke resultaten zijn moeilijk in geld uit te drukken. In de studiegroep heb ik het zoeken naar de balans tussen winstmaximalisatie en het maximaliseren van maatschappelijk nut regelmatig aangekaart. Na mijn studie is mijn persoonlijke ambitie dan ook geworden: hoe kan ik aan de ene kant het bedrijfsleven motiveren om mee te doen in maatschappelijke vraagstukken, en aan de andere kant de non-profit een interessante launching partner maken voor het bedrijfsleven? Wij hebben bij Platform GEEF de maatschappelijke taak om mensen met een beperking een toekomstbestendige woning te bieden. Het is een interessante dynamiek ‒ de wereld waar publiek en privaat samenkomen.”

Aandacht voor elkaar

Ook in Mia’s persoonlijke leven speelt dit onderwerp een grote rol. “Ik zou die economische ratrace waar we allemaal in zitten graag willen doorbreken. Wanneer stopt het ‘meer’ en ‘ten koste van’? We mogen best wat zuiniger zijn op elkaar en meer focussen op de gedachte van de circulaire economie en circulaire productinnovatie. We vinden allemaal dat we meer moeten samenwerken, maar we zijn zó bezig met het systeem waarin we zitten. We verliezen hierdoor vaak het contact en de aandacht voor elkaar. Dat is nog pijnlijker zichtbaar op het moment dat je werkt met kwetsbare doelgroepen in een krimpregio.” Mia legt uit dat er in Friesland intensiever wordt gewerkt aan digitale en sociale innovaties dan in bijvoorbeeld de Randstad. “Juist in Friesland zijn veel mensen vernieuwend bezig omdat er schaarste is. Daar waar schaarste is, moet je innoveren. Ik vind steeds meer mensen om me heen die dat sociaal ondernemen en circulaire denken gaan omarmen. Dat is heel leuk.”

Op de juiste plek

Ze sluit niet uit om weer te gaan studeren. “Maar voorlopig kan ik nog goed vooruit met alle kennis die ik heb opgedaan. Inmiddels heb ik voor mezelf een ideale organisatie om mij heen, die heel goed bij me past. Het ondernemerschap dat ik in me heb, heb ik tijdens de opleiding goed kunnen ontwikkelen. Ik kan daar bij Platform GEEF echt mee uit de voeten. Over vijf à tien jaar hoop ik dat de netwerkorganisatie in de volle breedte een ecosysteem is en dat nog meer ondernemers hebben aangehaakt. Ik hoop met mijn kennis echt bij te dragen aan het feit dat mensen met een beperking veilig en betekenisvol kunnen leven in een voor hen fijn thuis.”

Ook interesse om jezelf verder te ontwikkelen en stappen te maken in je carriere? Volg een van onze bedrijfskundige opleidingen, zoals de opleiding Qualified Business Administration.

Plan een adviesgesprek in