Meer weten? Bel ons op 033 422 99 60
Besturing & Bedrijfsvoering in de zorg

Besturing & Bedrijfsvoering in de zorg

TopQlass

TopQlass

Besturing & Bedrijfsvoering in de zorg

  • De belangrijkste (aankomende) wet- en regelgeving binnen de zorg.
  • Je leert de ritmes van verschillende zorgorganisaties kennen, van inkoop tot governance.
  • Krijg inzicht in de verschillende vormen van financiering, de bekostiging, de achtergronden, gewenste effecten en de wijze waarop het in de praktijk werkt.

Het zorgstelsel in Nederland is complex.  Zowel voor de cure als de care zijn er diverse financieringsstromen, regelmatig veranderende wet- en regelgeving en vele stakeholders en belanghebbenden. Daarnaast staat de zorg ook onder druk als gevolg van vele demografische, economisch en technische ontwikkelingen. Als topmanager in een zorgorganisatie heb je hier dagelijks mee te maken. Om je organisatie(onderdeel) optimaal aan te kunnen sturen is kennis van alle  aspecten van het zorgstelsel noodzakelijk. En méér. Wij geloven dat de zorg in Nederland eigen-wijze leiders met impact nodig heeft. Managers en bestuurders die erkenning krijgen van hun omgeving door de manier waarop ze hun toegevoegde waarde leveren. Deze omgeving wordt gevormd door de eigen zorgprofessionals, de verschillende financiers, beleidsmakers, toezichthouders en de maatschappij. Dit vraagt het van managers om een eigen koers te bepalen op basis van kennis van de materie en vanuit inzicht in de gehele zorgsector.

Over de TopQlass

Onze werkwijze.

De TopQlass Besturing & Bedrijfsvoering in de zorg is een vierdaags programma op wo-niveau waarin het complexe spel binnen het zorgstelsel en de zorgorganisatie wordt geanalyseerd, uitgelegd en vertaald naar de dagelijkse praktijk van een manager/bestuurder. Tijdens de TopQlass leer je vanuit nieuwe bedrijfskundige paradigma’s kijken naar zorgorganisaties. Je krijgt inzicht in hoe het Nederlandse zorgstelsel is ingericht, wie welke rollen en verantwoordelijkheden heeft en hoe het krachtenveld tussen verschillende partijen is opgebouwd. Je leert de ritmes van verschillende zorgorganisaties kennen  – van zorginkoop tot governance – en krijgt een goed beeld van de trends en ontwikkelingen in de samenleving die van invloed zijn op de zorg. Daarnaast krijg je inzicht in de verschillende vormen van financiering, de bekostiging van de zorg, de achtergronden, gewenste effecten en de uiteindelijke wijze waarop het in de praktijk werkt. Hierdoor wordt inzichtelijk hoe jouw positie en jouw organisatie wordt beïnvloed én hoe je zelf invloed kan uitoefenen. Je leert het spel, de spelregels én het spelen.

In het kort

Uniek aan deze opleiding.

  • Twee persoonlijke ontwikkelingsgesprekken met een ervaren docent / adviseur om je ambitie en talenten te verkennen. In deze gesprekken krijg je advies, eerlijke feedback en de mogelijkheid om persoonlijke onderwerpen aan te kaarten.
  • Je maakt deel uit van een intervisiegroep; drie of vier mededeelnemers met wie je kunt sparren en ervaringen kunt delen. Elke groep wordt begeleid door een docent met jarenlange ervaring in een toppositie.
  • Persoonlijke begeleiding, om erachter te komen welke richting binnen de zorg of zorgorganisatie het best bij je past.
  • Accenten tijdens bijeenkomsten, om ervoor te zorgen dat de inhoud maximaal aansluit bij jou en jouw praktijk.
  • De ritmes op en binnen een zorgorganisatie, van zorginkoop tot aan governance
  • Je ontvangt een certificaat van deelname en je wordt opgenomen in het register van IBO Qualified Business School.

In het kort

Alle facts over de TopQlass

Doelgroep

Voor wie is deze TopQlass?

Deelnemers aan dit programma zijn managers en/of directieleden in de zorg (2e echelon) die zich oriënteren op een bestuursfunctie in de zorg én managers uit andere branches die vanuit hun huidige (stevige) managementfunctie de overstap naar de zorgsector overwegen. Ze zijn zich er van bewust dat ze de theorie moeten kennen maar ook moeten weten wanneer én hoe ze die modellen, wetten, regels en stellingen kunnen toepassen. Daarnaast kennen ze de sterktes en zwaktes van zichzelf.

Lesprogramma

Wat kun je verwachten?

Het programma bestaat in totaal uit 4 modules, te weten:

Module 1:
Het Nederlandse zorgstelsel

Module 2:
Ritmes in de zorg

Module 3:
Trends en ontwikkelingen

Module 4:
Nieuwe bedrijfskundige paradigma’s in de zorg

 

Plan een adviesgesprek in