Meer weten? Bel ons op 033 422 99 60
Praktisch risicomanagement

Praktisch risicomanagement

Masterclass

Van traditioneel risicomanagement naar waardemanagement

Praktisch kans- en risicomanagement

 • Je begrijpt het belang om bij kansen en risico’s steeds te redeneren vanuit de belangen van de stakeholders van de organisatie
 • Je leert een praktisch stappenplan voor het organiseren van effectieve kansbenutting en risicobeperking
 • Je bent je bewust van de belangrijkste mythen en valkuilen bij het implementeren en optimaliseren van kans- en risicomanagement in de praktijk
 • De cursus wordt beoordeeld met een cijfer 8!

Enterprise Risk Management (‘ERM’), ofwel organisatiebreed risicomanagement, gaat over het op een gestructureerde en proactieve wijze omgaan met de onzekere toekomst. Ook jouw organisatie heeft te maken met een grote verscheidenheid aan kansen en risico’s. Voor elke directie en elk managementteam is het cruciaal om de kansen voldoende te benutten en de risico’s afdoende te beperken. Niet alleen vragen toezichthouders om helderheid over het ‘control framework’, ook financiers en andere stakeholders verwachten dat de interne beheersing op orde is.

Centraal in deze cursus staat de essentie van ‘waardemanagement’: het creëren en beschermen van waarde voor belangrijke stakeholders door het realiseren van evenwichtige organisatiedoelstellingen. Veel financials associëren ‘waarde’ primair met rendement, nettowinst, kasstromen, et cetera. Bij ‘integrated reporting’ gaat het echter ook om vele andere aspecten waar stakeholders waarde aan hechten. Denk aan: innovatie, privacy, veiligheid, rechtmatigheid, klantgerichtheid, duurzaamheid, integriteit en continuïteit.

Deze masterclass wordt uitgevoerd door Dé financiele opleider: NIVE opleidingen. NIVE opleidingen is een zuster organisatie van IBO Qualified Business School.

Over de Masterclass

Onze werkwijze.

Tijdens de cursus leer je vanuit ERM-concepten de vertaalslag te maken naar jouw organisatie. Je staat daarbij stil bij jouw rol en die van anderen in het proces. Of je nu gestructureerd kans- en risicomanagement wilt gaan invoeren of bestaande werkwijzen wilt optimaliseren, in deze tweedaagse cursus krijg je daartoe voldoende handvatten aangereikt. Aan de hand van aansprekende voorbeelden neemt de docent je mee in de ontwikkeling van traditioneel risicomanagement (als een afzonderlijke ‘silo’) naar waardemanagement (als verbinder van de experts in de verschillende vakdisciplines). Door de duidelijke relatie die wordt gelegd tussen prestatiemanagement en risicomanagement kun je eenvoudig en snel de koppeling maken met je dagelijkse praktijk.

Bij de cursus praktisch kans- en risicomanagement maakt de docent gebruik van de volgende werkvormen en materialen:

 • interactieve presentaties
 • videofragmenten
 • opdrachten (individueel en in groepsverband)
 • achtergrondartikelen

Meer informatie

Lees het artikel van de docent.

Docent Marinus de PooterLees hier het artikel met de docent van deze cursus dhr. drs. M. de Pooter RA CMA CFM CIA CCS over Van risicomanagement naar waardemanagement.

 

 

 

 

In het kort

Alle facts over de Masterclass praktisch kans- en risicomanagement

Doelgroep

Voor wie is de Masterclass?

De cursus is waardevol voor managers, directeuren, controllers, business controllers, risicomanagers, accountants (in business), adviseurs, compliance officers en kwaliteitsmanagers.

Lesprogramma

Wat kun je verwachten?

Dag 1

 • Integraal kans- en risicomanagement en de betekenis voor de praktijk
 • Heldere visie en kernwaarden als onmisbare basis
 • Identificeren en wegen van kansen en risico’s
 • Bepalen van adequate beheersmaatregelen

Dag 2

 • Monitoren van ‘in control’
 • Communiceren over kansen en risico’s
 • Verankeren van kans- en risicomanagement in de organisatie
 • Voortdurend optimaliseren van kans- en risicomanagement

Plan een adviesgesprek in