Meer weten? Bel ons op 033 422 99 60
Praktisch risicomanagement

Praktisch risicomanagement

Masterclass

Van traditioneel risicomanagement naar waardemanagement

Praktisch risicomanagement

 • Krijg inzicht in de mythen en valkuilen van traditioneel risicomanagement.
 • Kijk holistischer naar je organisatie: een toekomstbestendige organisatie door waardecreatie én waardebescherming.
 • Analyseer de onzekere toekomst vanuit de belangen van de stakeholders van de organisatie.
 • Zet een praktisch verbeterprogramma op voor het effectief benutten van kansen én het beperken van bedreigingen.

Enterprise Risk Management (‘ERM’), oftewel organisatiebreed risicomanagement, gaat over het op een gestructureerde en proactieve wijze omgaan met de onzekere toekomst. Daarbij moet elk directie- en managementteam kansen voldoende benutten én bedreigingen afdoende beperken.

Centraal in deze cursus staat de essentie van ‘waardemanagement’: het creëren én beschermen van waarde voor belangrijke stakeholders. Veel professionals associëren ‘waarde’ primair met rendement, nettowinst, kasstromen, etcetera. Bij “integrated reporting” gaat het echter ook om vele andere aspecten waar stakeholders waarde aan hechten; denk aan: innovatie, privacy, veiligheid, rechtmatigheid, klantgerichtheid, duurzaamheid, integriteit en continuïteit. In de praktijk moeten beslissers daarom steeds conflicterende belangen afwegen.

Deze masterclass wordt uitgevoerd door Dé financiele opleider: NIVE opleidingen. NIVE opleidingen is een zuster organisatie van IBO Qualified Business School.

Over de Masterclass

Onze werkwijze.

Tijdens de cursus leer je om de vertaalslag te maken naar jouw organisatie. Je staat stil bij jouw rol en die van anderen in het proces. Of je nu het gestructureerd omgaan met kansen en bedreigingen wilt gaan invoeren of de bestaande benaderingen wilt optimaliseren, in deze tweedaagse cursus krijg je daartoe voldoende handvatten aangereikt.

Aan de hand van aansprekende voorbeelden neemt de docent je mee in de ontwikkeling van traditioneel risicomanagement (als een afzonderlijke ‘silo’) naar waardemanagement (als verbinder van de experts in de verschillende vakdisciplines). Door duidelijk de relatie te leggen tussen prestatiemanagement en risicomanagement kun je eenvoudig en snel de koppeling maken met je dagelijkse praktijk.

Bij deze cursus maakt jouw docent gebruik van de volgende werkvormen en materialen:

 • interactieve presentaties;
 • videofragmenten;
 • opdrachten (individueel en in groepsverband);
 • achtergrondartikelen.

Meer informatie

Lees het artikel van de docent.

Docent Marinus de PooterLees hier het artikel met de docent van deze cursus dhr. drs. M. de Pooter RA CMA CFM CIA CCS over Van risicomanagement naar waardemanagement.

 

 

 

 

In het kort

Alle facts over de Masterclass praktisch kans- en risicomanagement

Doelgroep

Voor wie is de Masterclass?

De cursus is waardevol voor managers, directeuren, controllers, business controllers, risicomanagers, accountants (in business), adviseurs, compliance officers en kwaliteitsmanagers.

Lesprogramma

Wat kun je verwachten?

Dag 1

 • Integraal kans- en risicomanagement en de betekenis voor de praktijk
 • Heldere visie en kernwaarden als onmisbare basis
 • Identificeren en wegen van kansen en risico’s
 • Bepalen van adequate beheersmaatregelen

Dag 2

 • Monitoren van ‘in control’
 • Communiceren over kansen en risico’s
 • Verankeren van kans- en risicomanagement in de organisatie
 • Voortdurend optimaliseren van kans- en risicomanagement

Plan een adviesgesprek in