Meer weten? Bel ons op 033 422 99 60
Adviseren, overtuigen en beïnvloeden

Adviseren, overtuigen en beïnvloeden

Masterclass

Invloed zonder macht

Adviseren, overtuigen en beïnlvoeden

 • Herken meerdere invloedstijlen en gebruik deze op authentieke wijze
 • Effectief omgaan met weerstand en lastige situaties
 • Professioneel en geloofwaardig de adviesrol vervullen

Als professional heb je lang niet altijd de formele macht om managers te sturen. Dat kan heel frustrerend zijn, vooral als je weet dat je gelijk hebt. Maar gelijk hebben is helaas nog niet gelijk krijgen.

In de ‘jungle’ van organisaties heb je naast intelligentie ook handigheid nodig. Alleen met kennis red je het niet, het gaat vaak met name om ‘het spel met de mens’ oftewel emotionele intelligentie. Word jij als professional steeds vaker gevraagd om aanbevelingen te geven over analyses en rapportages? Sterker nog, wordt er ook verwacht dat je dat ongevraagd doet? Hoe adviseer je dan overtuigend en effectief?

Deze masterclass wordt uitgevoerd door Dé financiele opleider: NIVE opleidingen. NIVE opleidingen is een zuster organisatie van IBO Qualified Business School.

Over de Masterclass

Onze werkwijze.

Het belangen- en krachtenveld goed inschatten, het omgaan met verschillende type mensen, de eigen rol en positie bepalen, op verschillende manieren invloed uitoefenen en met weerstand om kunnen gaan, zijn hierbij cruciale vaardigheden. Professioneel invloed uitoefenen vraagt om inzet van de eigen persoonlijkheid en rolbewustzijn. Vanuit deze invalshoeken is de cursus opgezet. De eigen praktijk en casuïstiek van de deelnemers staan hierin zoveel mogelijk centraal.

 • Het accent ligt op ervaren en oefenen. Zo wordt er ook een acteur ingezet om rollenspellen te oefenen. Er wordt een open en actieve houding van de deelnemers verwacht.
 • Door middel van een digitale intake vooraf wordt aangesloten op jouw praktijk. Door een actieplan en terugkomdag wordt er gemonitord op wat je daadwerkelijk toepast.

In het kort

Het resultaat

 • Je leert meerdere invloedstijlen herkennen en gebruiken op authentieke wijze
 • Je leert effectief omgaan met weerstand en lastige situaties
 • Tot slot leer je professioneel en geloofwaardig de adviesrol vervullen.

In het kort

Alle facts over de Masterclass Adviseren, overtuigen en beïnvloeden

Doelgroep

Voor wie is de Masterclass?

De cursus is bedoeld voor professionals in zowel profit- als non-profit organisaties die hun adviserende rol verder willen ontwikkelen en professionaliseren.

Lesprogramma

Wat kun je verwachten?

 • Dagdeel 1: Wat is adviseren? Communicatie, zelfsturing en adviesvaardigheden. Typen adviesrelaties en rolopstellingen.
 • Dagdeel 2: Adviesstijlen en de eigen stijl. Fasen in het adviesproces. De adviesvraag: vraag achter de vraag?
 • Dagdeel 3: “Contracting”: het komen tot heldere afspraken rond opdracht en verantwoordelijkheden. Het opbouwen van een vertrouwensrelatie, herkennen van “rapport”.
 • Dagdeel 4: Met een acteur werken aan eigen casuïstiek. Omgaan met weerstand en lastige situaties
 • Dagdeel 5: Persoonlijke kernkwaliteiten en drijfveren als adviseur. Integriteit, professionele onafhankelijkheid en authenticiteit.
 • Terugkomdag: Reflecteren op uitvoer van de praktijkopdrachten en persoonlijk actieplan. Aandacht voor ‘losse eindjes’ of zaken waar we niet voldoende aan zijn toegekomen. Individuele kwaliteiten van adviseurs bespreken: individuele anker/ visuele metafoor kiezen in de vorm van een foto-oefening.

Plan een adviesgesprek in