Drs. Sicco Louw

Huidige functies

Sicco Louw is sinds eind 2010 directeur Communicatie van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Hij geeft daar leiding aan ongeveer zestig communicatieprofessionals en is verantwoordelijk voor de in- en externe communicatie van het kerndepartement. Daarnaast is hij vice-voorzitter van de Voorlichtingsraad (VoRa), waar sinds 1948 alle directeuren Communicatie van de departementen zitting in hebben en tweewekelijks bijeen komen onder voorzitterschap van de directeur-generaal Rijksvoorlichtingsdienst. Ook is hij voorzitter van de ondercommissie van de VoRa die zich buigt over de doorontwikkeling van het communicatievak en de gevolgen daarvan voor de overheidscommunicatie.

Carrière

Sicco Louw is al zijn hele werkzame leven actief in de communicatiediscipline. Hij heeft gewerkt bij Nationale Nederlanden, de Consumentenbond en de ministeries van Onderwijs en VROM. Bij Nationale Nederlanden lag de nadruk op interne en marketingcommunicatie; bij de Consumentenbond was hij het gezicht van de organisatie en als woordvoerder meermalen per week op de landelijke televisie te zien. Bij de verschillende ministeries heeft Sicco inmiddels dertien bewindspersonen gediend onder wie Piet Hein Donner en Eberhard van der Laan. Sicco heeft veel ervaring als bestuurslid bij sportverenigingen en is een aantal jaar lid geweest van de Raad van Toezicht van een kinderdagverblijf.

Opleiding

  • Nederlandse taal- en letterkunde, afstudeerrichting Communicatiekunde aan de Universiteit Utrecht (1990-1995).
  • IBO Bedrijfskunde (2005-2007).

Publicaties

Standpunt communicatie, bijdrage aan een debat over het thema co-oriëntatie (symmetrische communicatie als managementinstrument) – Kluwer, 2003

^