IBO Business School opleidingen

Resultaatgericht onderwijs

Het onderwijs van IBO Business School is erop gericht dat de onderwerpen aansluiten bij de vraagstukken waarmee u zich elke dag bezighoudt. De bedrijfskundige vakken geven fundament aan het buikgevoel en vergroten uw oplossend vermogen. Nieuwe inzichten helpen u bij het overtuigen van collega’s en bieden perspectief. Actuele thema’s brengen vernieuwing.

Real Life managementopdracht

IBO Business School biedt een opleiding op academisch niveau die de praktijk gebruikt om het leerproces versneld te activeren. Tijdens de gehele opleiding staat de strategische managementopdracht centraal. Dit is een krachtige formule om van elkaar te leren, een geheel nieuwe werkelijkheid te ontdekken en het stimuleert automatisch het verwerken van wat u geleerd heeft. Alleen de werkelijkheid is de bron van inspiratie voor het leren. Eigen ervaringen en situaties uit de praktijk zijn onderwerp van gesprek en discussie. Praktijkonderzoek vindt plaats bij echte bedrijven en organisaties met echte vraagstukken, waarvoor de deelnemers oplossingen aandragen die meestal ook echt in de praktijk worden uitgevoerd.

Personal Counseling

Om te groeien is naast kennisontwikkeling persoonlijke ontwikkeling een voorwaarde. Personal Counseling is bedoeld om uw eigen inzicht in uw functioneren (verder) te verdiepen in een ongedwongen sfeer. Centraal staat úw situatie. Bij Personal Counseling coachen wij u op het zichtbaar maken en optimaal benutten van uw potentiële kwaliteiten zodat u zich als manager ten volle ontplooit.

Business Class Studeren

  • Hoogwaardige bedrijfskundige opleidingen.
  • Specifieke aandacht voor uw persoonlijke situatie.
  • Op een prettige locatie met een service die ontzorgt.

Onze deelnemers

Deelnemers aan opleidingen bij IBO Business School komen vanuit verschillende organisaties en functies. Elk van de deelnemers heeft ruime werkervaring. Zij werken als manager, leidinggevende, projectmanager, accountbeheerder, (zelfstandig) adviseur of hebben een eigen onderneming. Iedere deelnemer brengt zo een schat aan kennis en ervaring mee. Door de interactieve opzet van de opleiding delen deelnemers dit alles met elkaar. U participeert in een rijk geschakeerd netwerk en doet zo kennis op die voor uw eigen ontwikkeling en die van uw organisatie van belang is.

Onze docenten

In elke module treden de beste hoogleraren en docenten op. Onze docenten hebben allen hun sporen verdiend binnen hun vakgebied. Zij beheersen niet alleen de theorie, maar hebben daarnaast ruime ervaring in de praktijk. Bijvoorbeeld als directeur, manager, adviseur of projectleider. De docenten fungeren als ‘sparringpartner’ voor u. In de colleges is ruime gelegenheid om uw eigen vragen en casuïstiek in te brengen.