Meer weten? Bel ons op 033 422 99 60
Van Professional naar Qualified Professional

Van Professional naar Qualified Professional

“Ga door in een verbeterde versie van jezelf”

Ina Kurvers-ten Berge is Manager Programmaontwikkeling en Innovatie bij IBO Qualified Business School. Ze is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van nieuwe opleidingen en het vernieuwen van bestaande opleidingen. In dit artikel geeft ze haar visie op de ontwikkeling van een professional. Wat wordt er van een professional anno nu gevraagd? Wat zijn belangrijke items hierin? En hoe spelen we hier binnen IBO op in, zodat we onze deelnemers kunnen faciliteren in het nastreven van hun doelen en doorontwikkeling van hun expertise?

Ina: “In mijn optiek heeft de wereld Eigen-Wijze professionals nodig die voortdurend impact hebben in een continu veranderende wereld. De maatschappij vraagt om het ontwikkelen van adaptieve expertise. Het gaat om het vermogen tot aanpassen. Als je vandaag expert bent, wil dit niet zeggen dat het morgen nog steeds hetzelfde is. Bij IBO spelen we hierop in door écht op de professional afgestelde programma’s te leveren. De omgeving maken we integraal onderdeel van de opleiding en we faciliteren onze deelnemers in het nastreven van hun doelen en doorontwikkeling van hun expertise. Wij leiden de professional op tot Qualified Professionals. Een Qualified Professional weet waar hij het over heeft (kent de theorie), kan dit ook toepassen (heeft de juiste vaardigheden) en staat als persoon stevig (heeft zich persoonlijk ontwikkeld).”

Het Qualified Concept - Q-concept van IBO Qualified Business School

Theorie, Vaardigheden en Persoonlijke ontwikkeling

“In de theorie gaat het niet alleen om de belangrijkste inhoudelijke theorieën in de vakgebieden, maar ook hoe de verschillende vakken onderling met elkaar verweven zijn. Je bent bijvoorbeeld niet alleen bezig met het maken van rapportages, maar doet dit altijd in de context. Als professional zit je niet op een eilandje, je hebt te maken met andere afdelingen als bijvoorbeeld marketing, inkoop en finance. Waar zit mijn onderdeel, wat heb ik met die andere onderdelen te maken, hoe beïnvloeden ze mij en hoe kan ik hen beïnvloeden? Daarnaast moet je weten waar je vandaan komt, maar misschien nog wel belangijker: waar gaan we naar toe? Hierin komt het adaptieve terug. Je moet nu weten wat er morgen nodig is, anders ben je te laat. In onze opleidingen is dit dan ook een duidelijk terugkerend item en gaan we hierover met elkaar in gesprek.

In de huidige tijd heb je als professional veel vaardigheden nodig. In elk geval om te kunnen samenwerken en beïnvloeden. Tot slot speelt ook de informatieverwerking een cruciale rol. Waar haal je informatie vandaan, hoe zorg je ervoor dat je zelf de juiste informatie verspreidt en hoe kun je vaststellen of bepaalde informatie waar en waardevol is?

Naast de benodigde theoretische kennis en vaardigheden is het ook belangrijk dat je je als professional persoonlijk blijft ontwikkelen. Dit doe je door middel van zelfreflectie, veerkracht te tonen en je zelflerend vermogen te ontwikkelen. Deze persoonlijke vaardigheden stellen je in staat om door te gaan in een verbeterde versie van jezelf.”

Diep leren als bouwstenen van onze opleidingen

“Binnen IBO zijn we ervan overtuigd dat theorie, vaardigheden én persoonlijke ontwikkeling de basis vormen voor de ontwikkeling van elke professional. Of je nu manager in de zorg bent of hoofd marketing, de kunst van samenwerken en beïnvloeden is iets dat je onder de knie zult moeten hebben.

Dit klinkt mooi, maar hoe doen we dat dan in onze opleidingen? Hiervoor gebruiken we de methode diep leren (deep learning). Diep leren is gericht op iets willen begrijpen. Hierbij ga je actief aan de slag met je leerproces en de lesstof. Je koppelt nieuwe informatie aan datgene wat je al weet en kan, legt verbanden tussen de onderwerpen, toetst het in je eigen werkomgeving en werkt hierin samen. Het gaat in onze opleidingen niet om het stampen van kennis maar om kritisch na denken en oordelen over de aangereikte inhoud, en het integraal kijken naar de materie zodat je de stof optimaal kan toepassen in je huidige én toekomstige praktijk.

De drie kenmerken van onze opleidingen zijn dan ook:

Integraal

Een integrale kijk op je vakgebied is de kern van de opleiding. Als professional werk je veel samen met anderen, er zijn altijd verbanden met de rest van de organisatie en de wereld daar buiten. In de verschillende vakken leer je de vraagstukken in die context te zien. Daarbij gaat het niet alleen om de kennis maar ook om de benodigde vaardigheden en houding.

Praktijkgericht

De praktijk is volgens ons de beste leeromgeving. Door de inhoud daadwerkelijk integraal toe te passen op real life vraagstukken leer je écht. We maken daarom zoveel mogelijk gebruik van vraagstukken uit jouw werksituatie. Dat zie je terug in de voorbeelden in de lessen maar ook in de toetsing door middel van praktijkopdrachten.

Actief leren – ‘Bij ons doe je het niet alleen, maar je doet het wel zelf!’

Wij dagen je uit om actief te leren, waarbij we je natuurlijk de nodige ondersteuning geven. Onze docenten zijn expert op hun vakgebied. Ze kennen de theorie op hun duimpje en hebben de nodige ervaring in het toepassen daarvan in de praktijk. Zij begeleiden je door je gerichte vragen te stellen, door op het juiste moment de noodzakelijke informatie op een overzichtelijke wijze over te dragen, reeds aanwezige kennis te activeren en door feedback te geven. Dit maakt dat de docent meer een leercoach dan een onderwijzer is. Want door zelf aan de slag te gaan met de stof leer je het best. Dat geldt tijdens de opleiding maar ook daarna.

Kortom, door onze sterke leeromgeving zijn we binnen IBO Qualified Business School ervan overtuigd dat we waarde kunnen toevoegen aan jou als professional. En je op die manier te kunnen faciliteren in het door ontwikkelen van je expertise. Want zeg nu zelf, wie wil dit nu niet?”

Meer informatie

Wil je meer weten over de inhoud en opbouw van onze verschillende opleidingen? Je kunt Ina bereiken op 033-422 99 60 of neem een kijkje bij onze opleidingen op de website.

Plan een adviesgesprek in