Meer weten? Bel ons op 033 422 99 60
Verandering aftrek studiekosten in 2019

Verandering aftrek studiekosten in 2019

De fiscale scholingsaftrek blijft in 2019 bestaan

In het regeerakkoord van Rutten III staat beschreven dat het kabinet de intentie heeft om de fiscale aftrek van scholingsuitgaven te vervangen door een individuele leerrekening. Omdat de uitwerking een nader uitgebreid voorbereidingstraject met verschillende partijen vergt, is vooralsnog besloten dat de fiscale aftrek van scholingsuitgaven uit het wetsvoorstel wordt gehaald. Deze maatregel zal op een later moment worden opgenomen in een nog nader te bepalen ander wetsvoorstel.

Dit betekent concreet dat de fiscale studieaftrek in 2019 nog blijft bestaan en je dus ook in 2019 je studiekosten nog kunt aftrekken.

Meer informatie is te lezen op de pagina van de Rijksoverheid:

Denk jij er aan om je verder te ontwikkelen door middel van een opleiding of masterclass?

Neem dan gerust contact met ons op. Onze studieadviseurs bespreken graag samen de mogelijkheden. Vraag een vrijblijvend adviesgesprek aan of meld je aan voor een van de kennismakingscolleges bij.

Plan een adviesgesprek in