Meer weten? Bel ons op 033 422 99 60
‘Personeelsschaarste is een niet te onderschatten kans én risico’

‘Personeelsschaarste is een niet te onderschatten kans én risico’

De economie trekt aan en het ondernemersvertrouwen neemt toe. Het aantal vacatures is in het tweede kwartaal van dit jaar in vrijwel alle sectoren toegenomen. Organisaties hebben meer moeite met het vinden van geschikt personeel. Het onvoldoende aantrekken en behouden van talent is een belangrijk bedrijfsrisico, zegt docent Praktisch Risicomanagement Marinus de Pooter.

Met name in de sectoren zakelijke dienstverlening, ICT en bouwnijverheid zijn de problemen het grootst. Eén op de zes ondernemers noemt het personeelstekort zelfs een belemmering voor het uitoefenen van de bedrijfsactiviteiten. Dit blijkt uit recent onderzoek van onder andere het CBS, de Kamer van Koophandel en VNO-NCW.

Hogere beloning
Voor veel bedrijven is het onvoldoende kunnen aantrekken en behouden van talent een belangrijk bedrijfsrisico waar meerdere kanten aan zitten, weet docent Praktisch Risicomanagement Marinus de Pooter. “Voor werknemers biedt deze situatie natuurlijk kansen op een hogere beloning en om bijvoorbeeld uit een uitkeringssituatie te komen. Ook voor headhunters, detacheerders en uitzendbureaus bieden deze arbeidsmarktomstandigheden veel mogelijkheden.”

Gewenste competenties
Bedrijven staan vaak voor een dilemma. “Uiteraard is het lastig als je als bedrijf niet kunt groeien, omdat je niet aan mensen met de gewenste competenties kunt komen”, zegt De Pooter. “Maar het is ook een kans om als ondernemer of bestuurder eens kritisch na te denken of je die groei koste wat ’t kost moet willen. De beste mensen zijn doorgaans het meest gewild. Je kunt je afvragen wat je aan extra risico’s binnenhaalt door mensen van ‘achter uit de rij’ in dienst te nemen.”

Corporate agenda
De Pooter merkt dat directies en managementteams erg worstelen met het vraagstuk. “Het dwingt hen om na te denken over hoe je goede mensen aan je organisatie kunt binden.” De mentaliteit van de organisatieleiding is ook hierbij doorslaggevend. “Bij familiebedrijven zie je minder de neiging om bij wat tegenwind gelijk het bedrijf te ‘rationaliseren’. Werknemers zullen zich daar eerder gewaardeerd voelen dan in een omgeving waar alles draait om rendement op korte termijn en waar ‘rightsizing’, outsourcing en flexwerken de boventoon voeren.”

Persoonlijke waarden
Het tekort aan gekwalificeerd personeel zal in de toekomst verder groeien. Het is een kwestie van denken op de langere termijn. Lastig, weet De Pooter, want het is nu nog nauwelijks duidelijk welke competenties je medewerkers over vijf tot tien jaar moeten hebben. “Het gaat er vooral om dat je hele goede leidinggevenden hebt en houdt. Hoe beter zij hun mensen selecteren op passende persoonlijke waarden en hoe meer zij hen belonen met aandacht, des te succesvoller je als organisatie zult zijn”, legt hij uit. “Je moet je medewerkers vooral niet beschouwen als human resources.”

Investeren in jezelf
“De basis is dat je je medewerkers fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden biedt”, aldus De Pooter. “Belangrijker is dat zij zich gewaardeerd voelen. Je kunt het beste op zoek gaan naar collega’s die in zichzelf willen investeren. En als werkgever daar dan enthousiast aan bijdragen. Richard Brandson zei terecht: ‘Train people well enough, so they can leave. Treat them well enough, so they don’t want to’.”

Marinus de Pooter is docent van de masterclass Praktisch Risicomanagement van IBO Business School, eigenaar van MdP | Management, Consulting & Training en associate bij The Perfect Fit.

 

Plan een adviesgesprek in