Meer weten? Bel ons op 033 422 99 60
IBO Business School Zorgevent 2017

IBO Business School Zorgevent 2017

Accountable Care Dé oplossing voor onze gezondheidzorg?!

Doelstelling van ‘Accountable Care’ is het reduceren van de gezondheidszorgkosten, door het stimuleren van zorgprofessionals, zorgorganisaties, patiënten en zorgnetwerken om de kwaliteit van zorg te verbeteren en door processen efficiënter in te richten door middel van intensieve samenwerking binnen afgebakende patiëntenpopulaties. De kern van het model is gebaseerd op de mensen die samen de zorgorganisatie vormen en de zorg leveren en inrichten in samenspraak met de cliënt. Zorgorganisaties dienen dan ook hun medewerkers uit te dagen in het streven naar excellente zorg en om in samenspraak met de patiënt de zorg af te stemmen. Protocollen en richtlijnen zijn niet direct leidend, maar worden gezien als de basiskwaliteit van de geleverde zorg.

Accountable Care Organizations realiseren een drievoudig doel, namelijk het leveren van kwalitatief betere cliëntgerichte zorg, het verbeteren van de algehele gezondheid, en lagere zorgkosten per verzekerde . Een ACO is niet een eenduidig servicemodel of organisatievorm, maar wordt gezien als een parapluconcept, waarbij zorgorganisaties op basis van prestatieafspraken transparant verantwoorden hoe zij de drievoudige doelstellingen willen realiseren. Tijdens dit zorgevent gaat we nader in op het accountable care model en de bijbehorende doelen. We bespreken de werking en best practices in de Verenigde Staten en enkele succesvolle projecten in Nederland. Daarnaast belichten we het begrip eigenaarschap, spanningsvelden tussen stakeholders en bespreken we het begrip meetbaarheid.

Praktische informatie
Wanneer: donderdag 16 november 2017
Waar: Heiligenbergerweg 5 te Leusden

Ga voor meer informatie en aanmelden naar de website.
Meer informatie en/of aanmelden.

 

Plan een adviesgesprek in