Meer weten? Bel ons op 033 422 99 60
‘Mijn gereedschapskist om problemen op te lossen is uitgebreid’

‘Mijn gereedschapskist om problemen op te lossen is uitgebreid’

Mia Schaafsma werkt bij Elkien, een Friese woningcorporatie met 185 medewerkers. Zij kwam oorspronkelijk als communicatieadviseur binnen en maakte daarna de stap naar teammanager Marketing & Communicatie. Sinds halverwege haar studie Toegepaste Bedrijfskunde bij IBO Business School is zij teammanager Strategie & Omgeving.

Mia vertelt dat zij op zoek was naar verbreding, om zich vanuit het marketing- en communicatievak op een praktische manier verder te ontwikkelen naar een brede managementpositie. “Ik had zo’n 20 jaar niet gestudeerd en zag erg op tegen ‘het weer in de boeken duiken’. Mijn opleiding moest dan ook dicht tegen mijn dagelijkse praktijk aan liggen en niet té theoretisch of wetenschappelijk zijn. Daarnaast zocht ik ook een opleiding die – naast het verruimen van je kennis – ruimte biedt voor persoonlijke – en leiderschapsontwikkeling.”

Samenwerken

In de opleidingen bij IBO Business School is het groepsproces een belangrijk onderdeel. Door samen te werken in de dynamiek van verschillende achtergronden en karakters, ontstaat een leerzame setting. Mia vertelt dat “het soms spetterde tijdens de colleges” door de diversiteit in de groep. “Onze analysegroep was mooi evenwichtig samengesteld. Aan onze keukentafels zijn heel wat ideeën uitgewisseld.”

Aan het begin van de opleiding ga je al direct aan de slag met het vormen van een projectgroep voor de bedrijfskundige analyse. Door de afwisseling van projecten, modules, presentaties, papers, theorie, etc. worden modules concreter toepasbaar. Mia: “Onze bedrijfskundige analyse deden we bij een organisatie met zelfsturende teams en waarbij alle bedrijfskunde wetmatigheden ter discussie stonden. Complex, maar inhoudelijk erg boeiend!”

Ondersteuning

Mia vertelt dat haar collega’s haar studievoortgang met belangstelling en nieuwsgierigheid hebben gevolgd. “Maar ik sluit niet uit dat ik af en toe ook wel wat overrompelend voor ze ben geweest. Met iedere module kwam ik weer met nieuwe inzichten terug, waar ik collega’s mee lastig heb gevallen…”

“Ook mijn familie en vrienden waren een enorme steun voor me. In praktisch opzicht door op mijn dochtertje te passen als ik studie had of wilde studeren. Maar ook als klankbord op de momenten dat ik bijvoorbeeld een paper in moest leveren.”

Opbrengsten

De opleiding Toegepaste Bedrijfskunde was volgens Mia een inspirerende stimulans om haar oude ‘ingesleten’ pad achter zich te laten. “De grootste meerwaarde zit voor mij persoonlijk in het beter kunnen plaatsen van vraagstukken die in mijn organisatie voorbij komen. Ik was altijd al geboeid door het brede bedrijfskundige domein. Maar ik kan er nu beter en meer woorden aan geven. En mijn gereedschapskist om problemen op te lossen, is uitgebreid.”

“Ik geniet er nu vooral van dat het werken vanuit mijn persoonlijke eigenschappen leidt tot samenwerking binnen mijn team, tot inspiratie in mijn contacten met mensen – extern en intern – en tot het bereiken van resultaten. Ik ben nu vooral bezig met het intrinsiek maken van alles wat ik de afgelopen jaren heb geleerd. Voldoende te doen! Wat ik wel merk, is dat ik steeds nieuwsgieriger word in dat wat er in de boardroom gebeurt. Is dat mijn volgende stap? We’ll see…”

Plan een adviesgesprek in