Meer weten? Bel ons op 033 422 99 60
Real life managementopdracht: Een nieuwe detacheringsformule

Real life managementopdracht: Een nieuwe detacheringsformule

De real life managementopdracht is onderdeel van de opleiding Bedrijfskunde Compact van IBO Business School. De opdracht is een vraagstuk uit de praktijk van een bestaande organisatie. Dus geen fictieve casuïstiek, maar aan de slag met reële thema’s die in organisaties spelen.

Dit keer kregen de deelnemers opdracht van  K+V (interim en werving & selectie), voor het beoordelen van een nieuw Talentconcept.

K+V biedt diensten voor interim en werving en selectie in voornamelijk non-profit; zorg, onderwijs en overheid. Als de naam van de organisatie bekend voorkomt, dan heeft dit wellicht te maken met de 35 jaar lange  historie van het bedrijf. In de loop der jaren heeft K+V haar unieke stempel gedrukt op de branche.

De nieuwe dienst voor het portfolio van K+V is gericht op het detacheren van jonge leiders en leidinggevenden. Het bedrijf vroeg de Bedrijfskunde Compact groep om mee te denken over dit nieuwe concept. Kritisch en bedrijfskundig kijken naar de opzet, levensvatbaarheid en of het passend is bij het huidige bedrijfsconcept van K+V.

Onder de loep

Tijdens en buiten de opleiding om, namen de deelnemers de organisatie en het betreffende vraagstuk kritisch onder de loep. Analysebegeleider Marischka Setz coacht de deelnemers in het stellen van de juiste, verdiepende vragen en het ‘bedrijfskundig kijken’; alle bedrijfskundige velden overzien om het organisatievraagstuk multidisciplinair benaderen.

Johannes Arets, directeur van K+V: “De deelnemers hebben het nieuwe concept zeker kritisch en professioneel doorgelicht. Met uiteindelijke de eerlijke conclusie dat ons idee eigenlijk niet past bij waar we als K+V voor staan. We waren zelf al een fase verder maar ook verrast door deze conclusie, maar kunnen ons zeker vinden in de onderbouwing. Van de deelnemers kregen we wel een alternatief idee aangereikt. Dat werken we nu in het bedrijf verder uit.”

Over de opleiding Bedrijfskunde Compact

De opleiding Bedrijfskunde Compact is een programma van 5 lesdagen, verdeeld over twee intensieve blokken. Tijdens de lessen komen de verschillende bedrijfskundige velden terug; strategie, management en organisatie, leiderschap en cultuur, financieel management en marketing.  Deelnemers leren om deze velden te overzien en in relatie te brengen met de eigen managementfunctie.

Uit evaluaties komt naar voren dat de deelnemers het inzicht in de samenhang tussen de verschillende bedrijfskundige velden zeer waarderen en zich daardoor als een betere gesprekspartner voelen. Daarnaast leren de deelnemers dat bedrijfskunde ook te maken heeft met: “het stellen van de juiste vragen”.

Plan een adviesgesprek in