Meer weten? Bel ons op 033 422 99 60
Bewust bevooroordeeld

Bewust bevooroordeeld

Amerika gaat op 8 november naar de stembus. Ook zondagnacht weer debatteerden Trump en Clinton om zichzelf bij de kiezers in de schijnwerpers te zetten. Uit het verleden blijkt echter dat de inhoudelijk winnaar van het debat niet altijd de persoon is die ook de meeste stemmen krijgt in de verkiezingsuitslag. Er spelen meer factoren mee. Waaronder vooroordelen en discriminerende overtuigingen, die veel scherper onze voorkeur weergeven dan we eigenlijk zouden willen.

In haar artikel vertelt Harvard hoogleraar Fransesca Gino over de positie van Clinton als vrouw in de Amerikaanse verkiezingsstrijd. Is de behandeling die Clinton krijgt, gelijk aan die van Trump? Critici menen dat de debatleider het betoog van Clinton in het eerste debat vaker onderbrak dan dat van haar rivaal. Ook kreeg zij moeilijkere vragen en werd haar verhaal frequenter ter discussie gesteld.

Diverse onderzoeken onderschrijven dit gedrag. Uit onderzoek van de University of California bijvoorbeeld, blijkt dat we vrouwen in een gesprek gemiddeld vaker onderbreken dan mannen. In een betoog van 3 minuten, interrumperen mensen 0,3 keer vaker een vrouw dan een man.

In een volgend wetenschappelijk experiment werd een groep MBA studenten van Harvard een casus voorgelegd over een succesvolle ondernemer. Voor de helft van de groep was de ondernemer een man en voor de andere helft een vrouw. De studenten voor wie de ondernemer een man was, beschreven hem met positieve eigenschappen als visie en leiderschap. De groep met de vrouw als ondernemer, kenmerkten haar negatiever, als autoritair en bazig.

Niet alleen het verschil in sekse geeft ons reden om onderscheid te maken. Ook afkomst, persoonlijkheid, lengte en leeftijd zijn factoren waarop we sommige mensen (onbewust) anders behandelen dan anderen. In de politiek, maar ook bijvoorbeeld in sollicitatieprocedures in het bedrijfsleven. Iedereen heeft er last van, zegt Gino. En beweer je het tegenovergestelde, dan ben je extra kwetsbaar. Bewustwording is immers de eerste stap om je ertegen te weren.

Hoe ga je hier zelf als manager of leidinggevende mee om? Je bewust worden van je onbewust menselijke zwaktes? Volgens Gino kun je je hersenen trainen om anders te denken. Uit een experiment blijkt dat vooroordelen afzwakken als mensen worden geconfronteerd met contra-stereotypen. Ook door je specifiek te verdiepen in een persoon als individu, in plaats van als onderdeel van een groep. En jezelf in het perspectief van de ander plaatsen, voorkomt stereotypering.

 

Plan een adviesgesprek in