Meer weten? Bel ons op 033 422 99 60
Mensen in hun kracht zetten

Mensen in hun kracht zetten

Voor de meesten van ons is de vakantie helaas weer voorbij. De kinderen zijn weer naar school, de vakantiespullen zijn weer opgeborgen en binnen de meeste bedrijven en instellingen is het weer topdrukte. Veel medewerkers hebben jarenlang qua arbeidsvoorwaarden pas op de plaats gemaakt. Nu het economisch herstel lijkt doorgebroken wordt er meer geïnvesteerd. Niet alleen in harde assets maar ook in de kwaliteit van mensen. Mensen in hun kracht zetten is het nieuwe thema. Het volgen van een door de markt erkende opleiding zoals die van IBO Business School past daar naadloos bij.

Sinds lange tijd ben ik bij IBO Business School betrokken, als docent in de MBA opleiding, examinator en trainer in het kader van voortgezette educatie. Eerst jarenlang in het slot in Zeist en vanaf 2010 in de prachtige locatie Heiligenberg in Leusden. In die tijd heb ik heel wat groepen MBA-studenten mogen doceren en examineren. (Aankomende) leidinggevenden in de zorg, techniek, HR, IT of welk ander domein worden veel effectiever in hun werkzaamheden als ze een stevig bedrijfskundig fundament hebben. Dit leidt tot aanzienlijke betere besluitvorming binnen organisaties en tot meer waarde-creatie in alle facetten van onze samenleving.

Disruptieve veranderingen

Veel organisaties zien zich geconfronteerd met disruptieve veranderingen. Gevestigde bedrijven blijken kwetsbaar, nieuwe technologie bedreigt oude business modellen en verandering lijkt zo ongeveer de enige constante. Wat deelnemers van de opleidingen van IBO Business School gemeenschappelijk hebben is hun ambitie om meer bedrijfskundige kennis en inzichten te verwerven om betere antwoorden te vinden voor de uitdagingen van hun werk- en opdrachtgevers.

Ambitieuze deelnemers

Wat me elke weer opvalt is het hoge niveau van de deelnemers van de verschillende programma’s van IBO Business School. In de loop van de jaren is dat een constante gebleken. IBO Business School heeft blijkbaar een grote aantrekkingskracht op uitstekende deelnemers; qua vooropleidingen, werkervaring, doorzettingsvermogen maar ook met de juiste sociale vaardigheden om een uitdagend programma aan te kunnen. Ook ben ik steeds weer verrast door het enthousiasme van deelnemers om zelf inhoudelijk aan de programma’s bij te dragen. De MBA-opleiding van IBO Business School is bijzonder interactief van opzet en juist dat zorgt er voor dat deelnemers niet alleen leren van hun docenten maar ook in belangrijke mate van elkaar. De diversiteit qua achtergronden draagt bij aan deze rijke leerervaring. In welke andere setting kun je zo snel en diepgaand kennis opdoen van hoe in andere organisaties, branches en organisatieculturen tegen bepaalde vraagstukken wordt aangekeken en hoe deze worden aangepakt?

Docent

Als docent zie ik het als mijn taak om vensters aan te reiken die behulpzaam zijn bij het identificeren en beter begrijpen van bedrijfskundige vraagstukken. Veelal gaat het daarbij ook om het inkaderen van persoonlijke waarnemingen van deelnemers en om te laten zien hoe de bedrijfskundige puzzelstukjes in elkaar passen. Een docent in executive teaching is in mijn ogen niet alleen iemand die over state-of-the-art kennis van zijn vakgebied beschikt en dit weet te verbinden met aanpalende thema’s, maar ook iemand die deelnemers weet te enthousiasmeren en die uit de groep deelnemers weet te halen wat er in zit. Een ervaren docent is in staat een groep deelnemers ‘te lezen’ en de aanwezige energie te ontsluiten. Daarbij gaat het niet altijd om het beantwoorden van de vragen en het oplossen van problemen. Soms is het genereren van de juiste vragen het belangrijkste doel. Als docent begeleid ik graag een groep deelnemers in dit proces. Executive teaching is een uitstekende investering in de kwaliteit van onze samenleving en creëert welvaart. Daar een bijdrage aan te mogen leveren is een privilege.

Door: Prof. Dr. H. Hassink

Plan een adviesgesprek in