Meer weten? Bel ons op 033 422 99 60
Nieuwe opleiding Bedrijfskunde voor Overheid en Non-Profit

Nieuwe opleiding Bedrijfskunde voor Overheid en Non-Profit

De publieke en non-profit sector kent een geheel eigen dynamiek. Juist in het huidige, complexe en snel veranderende economische klimaat zijn bedrijfskundige kennis en vaardigheden onontbeerlijk.

De samenleving, het werkveld van publieke en non-profitorganisaties, verandert voortdurend. De overheid zoekt naar nieuwe vormen van sturing. Concurrentie en verzakelijking hebben definitief hun intrede gedaan. Burgers stellen hogere eisen. Dat vraagt van leidinggevende dat ze het evenwicht moet zien te vinden tussen overheden, markten, netwerkpartners en burgers.

De opleiding Bedrijfskunde voor Overheid en Non-profit geeft ruim inzicht in de ontwikkelingen van de afzonderlijke bedrijfskundige velden in relatie tot het publieke domein. Deelnemers leren de spanningsvelden doorgronden waarmee ze dagelijks te maken hebben.

Programma

De colleges beslaan 34 dagdelen verdeeld over zeven bedrijfskundige modules:

  • Module 1: Strategie en Beleid
  • Module 2: Organisatie en Management
  • Module 3: Communicatie en gedragsverandering
  • Module 4: Financieel Management
  • Module 5: Innovatie en verandermanagement
  • Module 6: Procesmanagement
  • Module 7: Human Resource Management
  • Managementopdracht

De managementopdracht is het hart van onze opleiding. Tijdens de managementopdracht voeren deelnemers in een groep een bedrijfskundige managementopdracht uit. Deze managementopdracht zorgt voor koppeling tussen het inhoudelijke programma en de praktijk en zorgt voor optimale verankering van het geleerde.

Daarnaast worden alle onderdelen van de opleiding integraal verweven. De opdracht loopt dus als een rode draad door het programma. Deze opdracht wordt zowel door onze deelnemers als door de deelnemende organisaties bijzonder gewaardeerd. Bij IBO Business School dus geen fictieve casuïstiek, maar echte bedrijven met echte mensen en met echte doelstellingen.

Meer weten? Bekijk hier het volledige programma of download direct de brochure.

Plan een adviesgesprek in