Meer weten? Bel met Karen op 033 422 99 60
Qualified Business Administration

Qualified Business Administration

De opleiding tot Qualified Bedrijfskundige

De opleiding tot Qualified Bedrijfskundige

De wereld verandert. Verander jij mee?

  • Inhoudelijke bedrijfskundige kennis toe te passen in complexe en veranderende situaties.
  • Integraal en objectief naar een vraagstuk kijken, de juiste vragen stellen en een onderbouwd oordeel vellen.
  • De belangen van stakeholders identificeren en kunnen manoeuvreren in het politieke speelveld.

De wereld verandert sneller dan ooit tevoren. Markten bewegen heftiger dan ooit, digitale innovaties zetten verdienmodellen op hun kop en om duurzaamheid en maatschappelijke betrokkenheid kan geen enkele organisatie meer heen. Disruptieve nieuwkomers veranderen de vertrouwde speelvelden radicaal.

Deze nieuwe werkelijkheid vraagt om een integrale bedrijfskundige blik, nieuwe inzichten, up-to-date kennis en een lerende houding. En om professionals met een sterke eigen drive en flexibiliteit zonder in te leveren op de kwaliteit van hun output. Professionals met een natuurlijk leiderschap. Proactief denken en doen in één.

Hoe doe je dat? Hoe anticipeer je op deze razendsnel veranderende werkelijkheid? Kijk je toe, of ben je deel van deze verandering? De opleiding Qualified Business Administration geeft jou de kennis en vaardigheden om organisaties succesvol te laten zijn en te blijven in deze nieuwe wereld.

Over de opleiding

De continu bewegende 
wereld vraagt om een andere professional.

Tijdens de opleiding ontwikkel je de skills en tools om je functie toekomstbestendig uit te oefenen, om een gewaardeerd businesspartner te zijn.

Je leert professioneel naar je organisatie te kijken doordat je een stevige professionele persoonlijkheid ontwikkelt. Je bekijkt de wereld, je vak en je organisatie met een frisse professionele blik. Ook leer je inhoudelijke en bedrijfskundige kennis toe te passen in complexe en continu veranderende situaties. Je transformeert van een professional met verstand van zaken naar een professional met autoriteit, impact en een heldere visie.

Na het succesvol doorlopen van de opleiding mag je de QBA-titel voeren en word je opgenomen in het Q-register.

In het kort

Uniek aan deze opleiding.

  • Theorie en praktijk gaan hand in hand: je leert de opgedane theorie direct toe te passen in de praktijk.

  • We dagen je door middel van een Persoonlijk Ontwikkelingstraject uit ambitieuze doelen te stellen, kritisch naar jezelf te kijken en je open te stellen voor feedback en feedforward.

  • Je krijgt een Persoonlijk Ontwikkelbudget dat je vrij kunt besteden aan bijvoorbeeld loopbaancoaching, strategisch bedrijfsadvies of inhoudelijke verdieping.

  • In de Real Life Bedrijfskundige Opdracht ‒ die als rode draad door de opleiding loopt ‒ wordt een door de studenten zelf aangedragen actueel vraagstuk bedrijfskundig geanalyseerd en beantwoord.

In het kort

Alle facts over de QBA

Doelgroep

Voor wie is de QBA?

Professionals en/of managers uit verschillende branches, met minimaal hbo-werk- en -denkniveau, meer dan vijf jaar (relevante) werkervaring en een gedegen basiskennis bedrijfskunde.

De eenjarige opleiding Qualified Business Administration is er voor de professional die deel wil zijn van deze veranderende wereld. Sterker nog, zij zijn degenen die deze veranderingen begrijpen en ze kunnen aanjagen, en organisaties gaan helpen om aangesloten te blijven bij deze realtime transitie. Zij gaan organisaties helpen om succesvol te zijn en te blijven. Zij zijn de eigen-wijze professionals die de theorie van hun vakgebied kennen en er interdisciplinair mee omgaan. Daardoor kunnen zij als geen ander informatie verwerken en er een eigen oordeel over vormen. De Qualified Professionals kennen zichzelf en zijn in staat om hun zelflerend vermogen aan te spreken en te managen. Zij werken moeiteloos samen met anderen en stimuleren hen om samen de best mogelijke prestaties te leveren. Omdat hun professionele en persoonlijke basis stevig is laten zij zich bij tegenslag niet uit het veld slaan.

Kortom: Qualified Professionals creëren de optimale verbinding tussen theorie, vaardigheden en persoonlijke ontwikkeling. Met de opleiding QBA word je een Qualified Professional in bedrijfskunde.

Het lesprogramma

Wat kun je verwachten?

Het programma bestaat in totaal uit vijf modules, te weten:

Module 1:
Persoonlijk en inspirerend leiderschap

Module 2:
De veranderende wereld

Module 3:
De interne organisatie

Module 4:
Innovatie en integratie

Module 5:
Contemplatie en inspiratie

Cedeo Erkend

Plan een adviesgesprek in